Sakrament chorych

odwiedziny w każdą pierwszą sobotę miesiąca, dni chorych w marcu i wrześniu