Przejdź do treści

Historia parafii

Nasza wspólnota parafialna jest dość młoda. Jej początki sięgają roku 1995 kiedy to parafia farna otrzymała teren przy ul. Malczewskiego 2 na Helenkach w ramach rekompensaty za dobra zajęte w okresie powojennym.
Głównym inicjatorem powstania parafii na Helenkach był zaś ks.kan. Bogdan Elegańczyk. On też rozpoczą ł wraz z mianowanym przez ks. Arcybiskupa ks. Pawłem Książkiewiczem – rektorem a potem pierwszym proboszczem – prace adaptacyjne istniejących budynków do celów sakralnych i mieszkaniowych.


Ks.Abp. Jerzy Stroba dekretem z dnia 23 czerwca 1995 roku ustanowił z dniem 1 lipca 1995 roku Ośrodek Duszpasterski pod wezwaniem Błogosławionego Michała Kozala.

Z biegiem lat upiększano kaplicę i rozwijano duszpasterstwo na Helenkach.

Ks.Abp. Juliusz Paetz z dniem 16.czerwca 1998 roku ustanowił parafię pod wezwaniem Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika.


29 sierpnia 1999 roku nowym proboszczem został ks. Andrzej Zieliński który prowadzi parafię do dnia dzisiejszego.

Jesienią 2003 roku Ks.Abp. Stanisław Gądecki przyłączył do istniejącej parafii wieś Psarskie i w ten sposób liczy sobie ona dziś 2.500 mieszkańców.

W maju 2004 roku parafia rozpoczęła wielkie dzieło budowę nowego kościoła.


Pierwsza Msza święta w surowym jeszcze stanie nowego kościoła odbyła się w grudniu 2006 roku. Była to Pasterka, której przewodniczył biskup Marek Jędraszewski.

Od tego momentu Msze święte odprawiane były tylko podczas większych uroczystości kościelnych.


Od Wielkanocy 2009 na stałe przenieśliśmy się do nowej świątyni.

W tym czasie także rozebrano starą kaplicę.


W 2019 roku odbyła się konsekracja naszej świątyni. I choć nadal się „budujemy” czujemy, że mamy swoje miejsce, gdzie możemy wspólnie wznosić swoje modlitwy do Boga.
Konsekracji dokonał Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki.