Przejdź do treści

Chrzest Święty

Zgłoszenia najpóźniej dwa tygodnie przed terminem chrztu św.

Dokumenty wymagane do udzielenia chrztu:

  • akt urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • jeśli chrzest dotyczy osób spoza parafii, konieczna jest zgoda ks. proboszcza z parafii na której terenie dziecko zamieszkuje

Rodzice nie związani sakramentalnym małżeństwem:

  • brak ślubu kościelnego (przeszkoda kanoniczna, związek partnerski) nie jest przeszkodą do udzielenia chrztu dziecku
  • przed chrztem rodzice muszą podpisać zobowiązanie o wychowaniu dziecka w wierze katolickiej