Subkonto Caritas Parafialnej

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)

Witamy Państwa,

Jeszcze raz dziękujemy bardzo za włączenie się w naszą akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie pomagać tym tak doświadczonym już ludziom – kobietom, dzieciom – którzy przeżywają traumę wojny, rozstania z bliskimi, którzy walcząc o przetrwanie muszą odnaleźć się w nowej, nieznanej im polskiej rzeczywistości.

Tak jak wspomniałem, jesteśmy wdzięczni za regularnie dokonywane wpłaty – ta forma pozwoli nam planować wydatki, a nade wszystko chcemy, żeby pomoc była systemowa i adresowana do konkretnych osób, które obejmiemy opieką. W zależności od potrzeb w pierwszym rzędzie pieniądze będą wydawane na utrzymanie potrzebujących, wyżywienie, środki higieniczne, środki czystości, przybory szkolne dla dzieci, młodzieży, zwrot dodatkowych kosztów zużycia gazu, prądu, wody osób przyjmujących.
O wydatkach będziemy Państwa informować w ramach ogłoszeń po mszach świętych.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć na razie jak długo będzie trwać akcja pomocy. Póki co planujemy ją na kilka najbliższych miesięcy.
Wpłaty są oczywiście w pełni dobrowolne i to Państwo decydują jak długo i w jakiej wysokości będą dokonywane. Prosimy o wpłaty na utworzone parafialne subkonto; proponujemy ponadto tytułować każdy przelew jako „Darowizna” , co umożliwia skorzystanie z odliczenia od dochodu/przychodu w rozliczeniu rocznym.

Nr konta 74 1020 4160 0000 2602 0264 0399 
PKO BP o/Śrem

Podstawa prawna26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)

W razie pytań lub niejasności pozostajemy do dyspozycji

Koordynatorzy
Jacek Szczepaniak – tel. 729 960 870
Marcin Andrzejczak – tel. 572 972 500
Ola Rozmiarek – tel. 514 927 252