Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej na początku wakacji w przyszłym roku. Więcej informacji i zapisy z wpłatą 1500 zł u księdza Filipa.