Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Msze Święte

  • Poniedziałek 18.00
------------------------------------
  • Wtorek 18.00
------------------------------------
  • Środa 8.00, 18.00
------------------------------------
  • Czwartek 8.00, 18.00
------------------------------------
  • Piątek 18.00
------------------------------------
  • Sobota 18.00
------------------------------------
  • Niedziela 8.00, 10.00, 11.30, 18.00
------------------------------------
 • Biuro Parafialne:
  w tygodniu po wieczornej Mszy, pon. - sob., 18.30 - 19.00

Intencje o uzdrowienie, świadectwa

Niezbędnik Ministranta

Pacierz

 

modlitwa

 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym Cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niedoli.

1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego.

 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świetej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Najświętszy Sakrament

4. Pokuta

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo w służbie Bożej

 

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

TRZY CNOTY BOSKIE

1. Wiara

2. Nadzieja

3. Miłość

 

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

1. Roztropność

2. Sprawiedliwość

3. Umiarkowanie

4. Męstwo

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY

1. Upominać grzeszących

2. Pouczać nieumiejących

3. Dobrze radzić wątpiącym

4. Pocieszać strapionych.

5. Cierpliwie znosić krzywdy

6. chętnie darować urazy

7. Modlić się za żywych i umarłych

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA

1. Nakarmić głodnych

2. Napoić spragnionych

3. Przyodziać nagich

4. Przyjąć do domu podróżujących

5. Pocieszać więźniów

6. Odwiedzać chorych

7. Grzebać umarłych

 

RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA

Śmierć, Sąd Boży, niebo albo piekło

 

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha świętego

Zdrowaś Maryjo....

Oto Ja służebnica Pana mojego,

niech mi się sanie według słowa Twego

Zdrowaś Maryjo....

A Słowo Ciałem się stało,

i zamieszkało między nami

Zdrowaś Maryjo....

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego

i doprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

 

AKTY CNÓT BOSKICH

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił Boże

Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.