Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Msze Święte

  • Poniedziałek 18.00
------------------------------------
  • Wtorek 18.00
------------------------------------
  • Środa 8.00, 18.00
------------------------------------
  • Czwartek 8.00, 18.00
------------------------------------
  • Piątek 18.00
------------------------------------
  • Sobota 18.00
------------------------------------
  • Niedziela 8.00, 10.00, 11.30, 18.00
------------------------------------
 • Biuro Parafialne:
  w tygodniu po wieczornej Mszy, pon. - sob., 18.30 - 19.00

Intencje o uzdrowienie, świadectwa

Polecamy

baner_120_87
 • Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła
  - Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.
  - Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.
  - Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.
  - Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
  - W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.
  - Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.
 • Caritas jest to miłość oparta na braterstwie, mająca na celu podnosić oraz wspierać i akceptować wszystkich potrzebujących. To forma miłości z taką pomocą, która dostarczana jest w miarę możliwości dla wszystkich potrzebujących. Podupadłych ubogich oraz słabych. Nie ważne są tutaj pobudki rasowe, a także związane z wyznaniem, czy pochodzeniem narodowościowym. Miłość ta wzywa, a jej cel to uzdalnianie chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chrystusa. Najważniejsze związane z kolejnością oraz hierarchią stało się zwyczajne otwarcie wobec potrzebujących i zgnębionych bliźnich. Tak tłumaczy Caritas wspólnota Kościoła pokazując jej szczególny sens, który stanowi racją działalności organizacji, noszącej nazwę CARITAS.

  Caritas Polska jest organizacją, która działa na podstawie samodzielnych jednostek, opartych na organizacjach diecezjalnych. Składa się ona z 39 Caritas poszczególnych diecezji, które mają swoje centrale w największych miastach diecezji. Na skale Polską instytucją reprezentatywną stanowi Caritas Polska mieszcząca się w Warszawie. Caritas diecezjalna posiada centralę diecezjalną, która prowadzi poszczególne placówki, a także swoim zasięgiem obejmuje Caritas parafialne.

 • Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, która codziennie odmawia Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Wspólnota Żywego Różańca, modlitwą różańcową do Matki Bożej, wspiera intencje całego Kościoła oraz różne działania i akcje duszpasterskie podejmowane w naszej parafii.

  "Różaniec jest moją codzinną i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną. Cudowną w swej prostocie i w swej głębi. W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej świętej Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. W tym samym czasie nasze serce może objąć w dziesiątku różańca wszystkie czyny, które stanowią życie jednostki, rodziny, Ojczyzny, Kościoła i ludzkości, zdarzenia osobiste i bliźniego, a w szczególny sposób tych, którzy nam leżą na sercu. Tak prosta modlitwa różańcowa bije rytmem życia ludzkiego."  Jan Paweł II

   

 • Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni -pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność . Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.
 • proj_01m

  Rada duszpasterska - rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad.
  Rada ekonomiczna - rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna isnieć w każdej parfii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. Rada ekonomiczna parafii nie jest jednak osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentanem prawnym majątku parafii jest proboszcz, który nie ponosi odpowiedzialności za nieważnie podjęte czynności prawne, za wyjątkiem tych, z których sam poniósł korzyść. Rada ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem, nie powinni być zależni finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni). Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. Sposób składania sprawozdania określa biskup.

 • imagesJeśli chcesz....... poznać ciekawych ludzi i spotkać się w przyjaznej atmosferze. Być z kimś, kiedy Ci dobrze i kiedy trudno. Porozmawiać o tym co Cię cieszy i co boli. Uzyskać wsparcie. Otrzymać praktyczną pomoc i radę. Być wysłuchanym oraz spędzić twórczo czas wolny.

  Jeśli czujesz, że w zyciu jest jakiś głębszy sens i pragniesz go znaleźć....

  Zapraszamy cię na spotkania biblijne, na których razem szukamy inspiracji, zachęty i odpowiedzi na trudne pytania...

  ....a szukamy ich w "Instrukcji Życia", którą jest Biblia. Uczestnictwo w spotkaniach nie wymaga znajomości tematyki biblijnej. Na spotkaniach nie musisz zabierać głosu - możesz tylko słuchać innych.

   

  Czekamy na Ciebie!